VEU-center Aalborg Himmerland

VEU-center Aalborg Himmerland

>> VEU-center Aalborg/Himmerland


I VEU-center Aalborg/Himmerland indgår:

 • Aalborg Handelsskole

 • Erhvervsskolerne Aars

 • Nordjyllands Landbrugsskole

 • SOSU Nord,

 • Tech College

 • VUC&hf Nordjylland

 • AMU Nordjylland

VEU-centret repræsenterer dermed et alsidigt udbud af erhvervsrettede og almene voksenefteruddannelser både hvad angår niveau og faglig bredde.

VEU-centret dækker kommunerne Aalborg, Rebild, Mariager Fjord og Vesthimmerland, men en stor del af uddannelsesudbuddet er naturligvis møntet på Region Nordjylland som helhed.

 

Baggrund

Den 18. december 2009 meddelte Undervisningsministeriet, at AMU Nordjylland var udpeget som ét ud af i alt 13 VEU-centre på landsplan med virkning fra 1. januar 2010. VEU-centrene er placeret på eksisterende erhvervsskoler og AMU-centre. Det enkelte VEU-center består af de erhvervsskoler samt private firmaer, der har godkendelser til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og er beliggende i de 13 geografiske dækningsområder.

Hvorfor VEU-centre?

VEU-centrene har fokus på kompetencebehovene i virksomheder, hos medarbejdere og enkeltpersoner og fungerer som én indgang med et utal af muligheder for uddannelse.

Hensigten er, at flere skal have lyst til og mulighed for at deltage i voksen- og efteruddannelse. Derfor skal motivationen hos især ufaglærte og faglærte styrkes.
 
Med VEU-centre er samarbejdet mellem de forskellige AMU-udbydere forstærket, hvilket resulterer i en højere gennemskuelighed på tværs af uddannelsesudbuddet.

Det er derfor muligt for brugere samt nye brugere af erhvervsrettede og almene voksen- og efteruddannelser kun at henvende sig på ét uddannelsessted og modtage den nødvendige rådgivning.

VEU-centrenes opgaver 

 • Bidrage til en mere dækkende og målrettet opsøgende vejledning og rådgivning om det samlede Voksen- og efteruddannelsestilbud (VEU) bl.a. via et effektivt konsulentarbejde
 • Afdække kompetenceudviklingsbehov hos virksomheder og medarbejdere via en forstærket analyseindsats
 • Koordinere almene og erhvervsrettede uddannelsesindsatser bl.a. AMU og FVU (forberedende voksenundervisning) gennem et tættere samarbejde med de øvrige udbydere af VEU f.eks. VUC (voksenuddannelsescentre)
 • Inddrage erfaringer fra hele landet gennem VEU-centrenes indbyrdes samarbejde og erfaringsudveksling
 • Skabe tættere samspil mellem uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsespolitik via strategiske samarbejder med vækstfora, jobcentre og beskæftigelsesråd.
   
Kontakt os

ÅBNINGSTIDER OG ADRESSE

Telefontid 96 33 22 11

Mandag til torsdag 07:45 - 15:20
Fredag  07:45 - 15:00

AMU Nordjylland, Aalborg
Sofievej 61,
9000 Aalborg
aalborg@amunordjylland.dk
Tlf.: 96 33 22 11

AMU Nordjylland, Sandmoseskolen
Sandmosevej 486
9460 Brovst
sandmosen@amunordjylland.dk
Tlf.: 96 33 26 26