Undervisningsmijøvurdering

Undervisningsmijøvurdering 2015

Indgang - Sofievej

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 316 af 05.04.2017 skal AMU Nordjylland sikre, at der udarbejdes en skriftlig undervisningsmiljøvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene samt forholdene vedrørende det psykiske og æstetiske miljø på centret.

I undervisningsmiljøvurderingen for 2015 har der deltaget 313 kursister i undersøgelsen og nedenstående spørgsmål har været inddraget i analysen.

Hvor tilfreds har du været med, at få faglig hjælp fra lærerne.
88 pct. har været meget tilfreds eller tilfreds og 8 pct. hverken tilfreds eller utilfreds. 4 pct. har været utilfreds eller meget utilfreds.

Hvor tilfreds har du været med de faglige udfordringer på uddannelsen.
82 pct. har været meget tilfreds eller tilfreds og 12 pct. hverken tilfreds eller utilfreds. 4 pct. er utilfreds.

I hvilken grad har du følt dig som en del af et fællesskab på uddannelsen.
84 pct. har i meget høj og høj grad være været tilfreds. 14 pct. Har i nogen grad. 2 pct. i begrænset grad.

Hvor tilfreds er du med dine muligheder, for at få indflydelse på undervisningsformen.
73 pct. er meget tilfreds eller tilfreds med indflydelsen. 21 pct. hverken tilfreds eller utilfreds. 3 pct. utilfreds.

Hvor tilfreds er du med samarbejdet mellem dig og dine medkursister
88 pct. er meget tilfreds eller tilfreds. 9 pct. er hverken tilfreds eller utilfreds. 2. pct. er utilfreds eller meget utilfreds.

Hvor tilfreds er du med muligheden for, at få hjælp til noget fagligt fra en medkursist.
86 pct. er meget tilfreds eller tilfreds. 10 pct. er hverken tilfreds eller utilfreds. 3 pct. er utilfreds eller meget utilfreds.

Hvor tilfreds er du med pladsforholdene (de fysiske forhold).
79 pct. er meget tilfreds eller tilfreds. 12 pct. er hverken tilfreds eller utilfreds. 6 pct. er utilfreds eller meget utilfreds.

Hvor tilfreds er du med indeklimaet generelt.
65 pct. er meget tilfreds eller tilfreds. 21 pct. er hverken tilfreds eller utilfreds. 13 pct. er utilfreds eller meget utilfreds.

Hvor tilfreds er du med temperatur (træk- lugt- og støvgener).
60 pct. er meget tilfreds eller tilfreds. 22 pct. er hverken tilfreds eller utilfreds. 17 pct. er utilfreds eller meget utilfreds.

Hvor tilfreds er du med udstyr (tavler- overhead- og it udstyr).
74 pct. er meget tilfreds eller tilfreds. 19 pct. er hverken tilfreds eller utilfreds. 7 pct. er utilfreds eller meget utilfreds.

Hvor tilfreds er du med toiletforholdene.
69 pct. er meget tilfreds eller tilfreds. 21 pct. Er hverken tilfreds eller utilfreds. 9 pct. er utilfreds eller meget utilfreds.

Hvor tilfreds er du med parkeringsforholdene for biler.
72 pct. er meget tilfreds eller tilfreds. 14 pct. er utilfredse med forholdene.5 pct. er utilfreds eller meget utilfreds.

Hvor tilfreds er du med parkeringsforholdene for cykler.
34 pct. er meget tilfreds eller tilfreds. 19 pct. er hverken tilfreds eller utilfreds. 5 pct. er utilfreds eller meget utilfreds.

Hvor tilfreds er du med atmosfæren i bygningerne.
67 pct. er meget tilfreds eller tilfreds. 25 pct. er hverken tilfreds eller utilfreds. 6 pct. er utilfreds eller meget utilfreds.

Hvor tilfreds er du med udsmykningen på uddannelsesstedet.
54 pct. er meget tilfreds eller tilfreds. 32 pct. er hverken tilfreds eller utilfreds. 6 pct. er utilfreds eller meget utilfreds.

Hvor tilfreds er du med dagslyset i bygningerne.
71 pct. er meget tilfreds eller tilfreds. 20 pct. er hverken tilfreds eller utilfreds. 5 pct. er utilfreds eller meget utilfreds.

Hvor tilfreds er du med din helhedsoplevelse af materialer, overfladerne og farverne i de bygninger du benytter på uddannelsen.
71 pct. er meget tilfreds eller tilfreds. 20 pct. er hverken tilfreds eller utilfreds. 5 pct. er utilfreds eller meget utilfreds.

Hvor tilfreds er du med bygningernes vedligeholdelse.
62 pct. er meget tilfreds eller tilfreds. 24 pct. er hverken tilfreds eller utilfreds. 10 pct. er utilfreds eller meget utilfreds.

I hvilken grad påvirker de fysiske rammer samlet set din trivsel på uddannelsen.
58 pct. mener i meget eller høj grad. 33 pct. i nogen grad.

Konklusion

Undersøgelsen af undervisningsmiljøet på AMU Nordjylland ser overordnet ud til at være i orden. Centret vil forsat have fokus på et godt undervisningsmiljø og løbende sikre at eventuelle svagheder styrkes.

Kontakt os

ÅBNINGSTIDER OG ADRESSE

Telefontid 96 33 22 11

Mandag til torsdag 07:45 - 15:20
Fredag  07:45 - 15:00

AMU Nordjylland, Aalborg
Sofievej 61,
9000 Aalborg
aalborg@amunordjylland.dk
Tlf.: 96 33 22 11

AMU Nordjylland, Sandmoseskolen
Sandmosevej 486
9460 Brovst
sandmosen@amunordjylland.dk
Tlf.: 96 33 26 26