Om AMU Nordjylland

Om AMU Nordjylland

Collage til om AMU Nordjylland

AMU Nordjylland er en bredtfavnende uddannelsesinstitution, der har fokus på at understøtte det fleksible danske arbejdsmarked med relevante og målrettede uddannelsestilbud. AMU Nordjylland tilbyder både erhvervsuddannelser (EUD) og arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) på alle niveauer – fra de helt grundlæggende til de mere specialiserede.

Med AMU-programmet spiller skolen en vigtig rolle for at løse problemstillingerne i forhold til sæson-, konjunktur- og strukturledighed. Vi er i tæt dialog herom med virksomheder, faglige organisationer samt øvrige kommunale og regionale samarbejdspartnere. Flere skal opkvalificeres fra ufaglært til faglært niveau, og nogle grupper af faglærte skal gennemføre brancheskift og oplæres inden for nye arbejdsområder.

Inden for EUD har AMU Nordjylland ekstra fokus på at sikre praktikpladser til eleverne samt minimere frafaldsprocenten. Desuden ønsker vi at styrke de sociale aktiviteter på skolen. 

Alsidigt uddannelsesudbud

Skolen ønsker at samarbejde med virksomhederne omkring at øge deres produktivitet og konkurrenceevne. AMU Nordjylland forventer vækst de kommende år i krydsfelterne mellem brancher, teknologier og videnområder.

Vi tilbyder uddannelse inden for fagområderne:

 • Bygge/anlæg
 • Ejendomsservice
 • Transport og logistik
 • Det grønne område
 • Elektronik og teknologi
 • Proces og automatik
 • Servicefagene
 • Organisationsudvikling
 • Arbejdsmiljø og energiforbedringer
 • IT 

Med afsæt i kvalifikationerne

Hos AMU Nordjylland behøver ingen at modtage undervisning i de dele af en uddannelse, som de allerede har færdigheder i.   Medarbejdere og ledige kan få deres kompetencer vurderet, så der kan opstilles en præcis uddannelsesplan, som sikrer, at kvalifikationerne udvikles i overensstemmelse med virksomhedernes behov. Kompetencevurderingen benyttes ofte, når ufaglærte med erhvervserfaring ønsker at blive faglærte.

Efter virksomhedernes behov

Uddannelsestilbuddene har stor fleksibilitet i de måder, undervisningen kan gennemføres på. Hvis din virksomhed ønsker det, kan der efter aftale etableres undervisning aften eller weekend. Undervisningen kan også gennemføres ude på arbejdspladsen.

VEU-Center Aalborg/Himmerland

AMU Nordjylland er værtsskole for VEU-Center Aalborg/Himmerland (Center for voksen- og efteruddannelse), hvor syv lokale skoler samarbejder omkring arbejdsmarkedsuddannelser og almen uddannelse. Herved har enkeltpersoner og virksomheder én indgang til samtlige voksen- og efteruddannelsestilbud.

Et løft til kompetencerne

Vi håber, at vores uddannelsesudbud kan inspirere til uddannelse. Kontakt os – vi er altid parate til at tage en snak om mulighederne for at give kompetencerne et løft.

Om AMU Nordjylland

Collage til om AMU Nordjylland

AMU Nordjylland er en bredtfavnende uddannelsesinstitution, der har fokus på at understøtte det fleksible danske arbejdsmarked med relevante og målrettede uddannelsestilbud. AMU Nordjylland tilbyder både erhvervsuddannelser (EUD) og arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) på alle niveauer – fra de helt grundlæggende til de mere specialiserede.

Med AMU-programmet spiller skolen en vigtig rolle for at løse problemstillingerne i forhold til sæson-, konjunktur- og strukturledighed. Vi er i tæt dialog herom med virksomheder, faglige organisationer samt øvrige kommunale og regionale samarbejdspartnere. Flere skal opkvalificeres fra ufaglært til faglært niveau, og nogle grupper af faglærte skal gennemføre brancheskift og oplæres inden for nye arbejdsområder.

Inden for EUD har AMU Nordjylland ekstra fokus på at sikre praktikpladser til eleverne samt minimere frafaldsprocenten. Desuden ønsker vi at styrke de sociale aktiviteter på skolen. 

Alsidigt uddannelsesudbud

Skolen ønsker at samarbejde med virksomhederne omkring at øge deres produktivitet og konkurrenceevne. AMU Nordjylland forventer vækst de kommende år i krydsfelterne mellem brancher, teknologier og videnområder.

Vi tilbyder uddannelse inden for fagområderne:

 • Bygge/anlæg
 • Ejendomsservice
 • Transport og logistik
 • Det grønne område
 • Elektronik og teknologi
 • Proces og automatik
 • Servicefagene
 • Organisationsudvikling
 • Arbejdsmiljø og energiforbedringer
 • IT 

Med afsæt i kvalifikationerne

Hos AMU Nordjylland behøver ingen at modtage undervisning i de dele af en uddannelse, som de allerede har færdigheder i.   Medarbejdere og ledige kan få deres kompetencer vurderet, så der kan opstilles en præcis uddannelsesplan, som sikrer, at kvalifikationerne udvikles i overensstemmelse med virksomhedernes behov. Kompetencevurderingen benyttes ofte, når ufaglærte med erhvervserfaring ønsker at blive faglærte.

Efter virksomhedernes behov

Uddannelsestilbuddene har stor fleksibilitet i de måder, undervisningen kan gennemføres på. Hvis din virksomhed ønsker det, kan der efter aftale etableres undervisning aften eller weekend. Undervisningen kan også gennemføres ude på arbejdspladsen.

VEU-Center Aalborg/Himmerland

AMU Nordjylland er værtsskole for VEU-Center Aalborg/Himmerland (Center for voksen- og efteruddannelse), hvor syv lokale skoler samarbejder omkring arbejdsmarkedsuddannelser og almen uddannelse. Herved har enkeltpersoner og virksomheder én indgang til samtlige voksen- og efteruddannelsestilbud.

Et løft til kompetencerne

Vi håber, at vores uddannelsesudbud kan inspirere til uddannelse. Kontakt os – vi er altid parate til at tage en snak om mulighederne for at give kompetencerne et løft.

Kontakt os

ÅBNINGSTIDER OG ADRESSE

Telefontid 96 33 22 11

Mandag til torsdag 07:45 - 15:20
Fredag  07:45 - 15:00

AMU Nordjylland, Aalborg
Sofievej 61,
9000 Aalborg
aalborg@amunordjylland.dk
Tlf.: 96 33 22 11

AMU Nordjylland, Sandmoseskolen
Sandmosevej 486
9460 Brovst
sandmosen@amunordjylland.dk
Tlf.: 96 33 26 26