Pressemeddelelse: Ny bestyrelse konstitueret hos AMU Nordjylland

4. Jun 2018

AMU Nordjylland har konstitueret sig med en ny bestyrelse. Bestyrelsesformand er fortsat Mogens Steen Pedersen, som er udpeget af Dansk Byggeri. Ny Næstformand er Allan Busk, der er udpeget af 3F, og medlem af forretningsudvalget Hanne Korsgaard, som i funktion af regionsrådsmedlem er udpeget af Region Nordjylland.

Der er tre nye ansigter blandt bestyrelsens 12 medlemmer. 3F har udpeget Allan Busk fra 3F Aalborg, byrådsmedlem Peter Hansen fra Rebild Kommune er udpeget af Kommuneforeningen i Nordjylland, og Region Nordjylland har udpeget regionrådsmedlem Hanne Korsgaard.

Bestyrelsen ser frem til den nye bestyrelsesperiode i de kommende 4 år, som vil være præget af arbejdsmarkedspolitiske udfordringer:

- Det bliver nogle interessante kommende år for AMU Nordjylland. Implementeringen af trepartsaftalen fra 2017 er i fuld gang, og der er mange spændende muligheder for AMU og VEU i en tid, hvor opkvalificering af arbejdsstyrken er et landspolitisk tema, udtaler bestyrelsesformand Mogens Steen Pedersen, der er meget tilfreds med sammensætningen af den nye bestyrelse, som efter bestyrelsesformandens opfattelse vil være en handlekraftig og samarbejdende bestyrelse, som vil udstikke kursen for AMU Nordjylland i de kommende 4 år.

- Vi ser frem til endnu en periode med et konstruktivt bestyrelses samarbejde. Vi står bl.a. over for udarbejdelse af en ny strategi for AMU Nordjylland, og en ny udbudsrunde inden for AMU uddannelserne, samt en ny struktur for samarbejdet mellem aktørerne inden for erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet med målsætningen om at mindske risikoen for mangel på arbejdskraft, udtaler direktør Peter Thomsen.

Som en del af det nye bestyrelsesarbejde er det besluttet at gennemføre en bestyrelsesuddannelse for bestyrelsens medlemmer – Det er vigtigt, at vi i bestyrelsen har fokus på at udvikle og dygtiggøre os som en samlet bestyrelse, til gavn for uddannelsesinstitutionen AMU Nordjylland, udtaler Bestyrelsesformanden.

Se AMU Nordjyllands bestyrelse her

Kontakt for yderligere kommentarer:
• Bestyrelsesformand Mogens Steen Pedersen, tlf. 25 70 44 66
• Direktør Peter Thomsen, AMU Nordjylland: Tlf. 96 33 22 26

Kontakt os

ÅBNINGSTIDER OG ADRESSE

Telefontid 96 33 22 11

Mandag til torsdag 07:45 - 15:20
Fredag  07:45 - 15:00

AMU Nordjylland, Aalborg
Sofievej 61,
9000 Aalborg
aalborg@amunordjylland.dk
Tlf.: 96 33 22 11

AMU Nordjylland, Sandmoseskolen
Sandmosevej 486
9460 Brovst
sandmosen@amunordjylland.dk
Tlf.: 96 33 26 26