Havne-/terminalarbejder

Havne- og terminalarbejder

Havne- og terminaludd.

AMU Nordjyllands havne- og terminaluddannelse giver dig en grundlæggende viden om transport samt håndtering, lastning og losning i havne og terminaler ved hjælp af tekniske hjælpemidler.

I løbet af uddannelsen lærer du at sikre og håndtere forskellige former for last - herunder farligt gods, og du får kendskab til sikkerheden i havne og terminaler (security). Du bliver desuden i stand til at lægge ruteplaner for transport af gods og varer, som skal ud i landet, og du får kendskab til de IT-systemer, som anvendes inden for området. Du lærer desuden at løse mere komplekse arbejdsopgaver ved hjælp af maskiner og udstyr samt efter særlige regler. Du lærer også at anskaffe viden om internationale forhold inden for transportbranchen.

Som en del af uddannelsen får du truckførercertifikat kategori B, hvilket giver dig mulighed for at køre med gaffeltruck og gaffelstabler.

Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. På skolen får du undervisning i fag som køreuddannelse, lagerøkonomi, ruteplanlægning og IT-lagerstyring - derudover får du fag som dansk, naturfag og samfundsfag.

Du kan enten afslutte uddannelsen som havnemedhjælper eller som havne- og terminalarbejder.

Kontakt os 

Har du spørgsmål til uddannelsen så kontakt:

Anne Bjørn Jensen
Tlf. 9633 2302, E-mail: abje@amunordjylland.dk
AMU Nordjyllands hovednr.: 9633 2211 

Kontakt os

ÅBNINGSTIDER OG ADRESSE

Telefontid 96 33 22 11

Mandag til torsdag 07:45 - 15:20
Fredag  07:45 - 15:00

AMU Nordjylland, Aalborg
Sofievej 61,
9000 Aalborg
aalborg@amunordjylland.dk
Tlf.: 96 33 22 11

AMU Nordjylland, Sandmoseskolen
Sandmosevej 486
9460 Brovst
sandmosen@amunordjylland.dk
Tlf.: 96 33 26 26