Ejendomsservicetekniker

Bliv ejendomsservicetekniker

Ejendomsservicetekniker Cathrine
Næste opstart på grundforløb (GF2): 14. januar 2019


Fremtidens professionelle multihåndværker 

Jobbet som ejendomsservicetekniker kræver snilde og bygger på en erhvervsuddannelse, hvor du bl.a. lærer at yde en professionel service til beboere/brugere af boliger, erhvervsmål og institutioner. Arbejdet består i høj grad i at kunne planlægge, tilrettelægge og udføre dagligdagens opgaver - og ikke to dage er ens.

På skolen lærer du om alt fra håndværksfag til de forskellige praktiske opgaver. Derudover får du en række servicefag, som klæder dig på til at kunne hjælpe brugere og beboere.

Som ejendomsservicetekniker er du den tusindkunstner, der får den praktiske side af hverdagen til at fungere på en skole, et plejehjem, et boligområde eller tilsvarende større byggerier, hvor mange mennesker har deres daglige gang.

Dine arbejdsopgaver består af:

 • At yde professionel service til beboere og brugere af boliger, erhvervsbygninger og institutioner
 • Ansvarlig for den daglige drift
 • Vedligeholdelse af bygninger og fx varmeanlæg, antenneanlæg og forskellige maskiner
 • Vedligeholdelse af græsplæner, haveanlæg og andre udendørsarealer
 • Udføre mindre reparationer af fx gartnerimaskiner
 • Behandle byggesager og foretage tilstandsvurderinger af skader
 • Korrekt affaldshåndtering
 • Indkøb ud fra fastlagte budgetter.

Som ejendomsservicetekniker arbejder du fx for

 • Boligselskaber
 • Private og offentlige virksomheder
 • Rådhuse
 • Plejehjem
 • Idrætsanlæg
 • Svømmehaller
 • Skoler.

Videreuddannelse

Du kan videreuddanne dig til:

 • Byggekoordinator (erhvervsakademiuddannelse)
 • Energiteknolog (erhvervsakademiuddannelse)
 • Bygningskonstruktør (professionsbacheloruddannelse). 

Om uddannelsesforløbet

Når du uddanner dig til ejendomsservicetekniker, starter du allerførst på grundforløbet. Her får du et godt kendskab til de forskellige vedligeholdelsesopgaver, der knytter sig til bygninger og tekniske anlæg. Du lærer desuden om bygningsadministration og sikkerhed i bygningskomplekser og virksomheder. Du vil også lære at tilrettelægge dine egne opgaver og at arbejde miljøbevidst.

Efter grundforløbet begynder du på hovedforløbet. 

Uddannelsen varer fra 1 år og 6 måneder til 3 år og 3 måneder fordelt på et grundforløb på en erhvervsskole og et hovedforløb, som veksler mellem skole og praktik i en virksomhed.

Se den lokale undervisningsplan her.
 

Spørgsmål og tilmelding

Annette Boel Lundgaard, uddannelsessekretær
Tlf. 9633 2249, E-mail: alun@amunordjylland.dk
AMU Nordjyllands hovednr.: 9633 2211

Nyttige links om uddannelsen

>> Faktaark om uddannelsen til ejendomsservicetekniker

>> Læs om Brian, der er vild med jobbet som ejendomsservicetekniker


Klik på billedet for at se vores film om jobbet som ejendomsservicetekniker

dindrømditvalgbanner - ejendomsservice

Kontakt os

ÅBNINGSTIDER OG ADRESSE

Telefontid 96 33 22 11

Mandag til torsdag 07:45 - 15:20
Fredag  07:45 - 15:00

AMU Nordjylland, Aalborg
Sofievej 61,
9000 Aalborg
aalborg@amunordjylland.dk
Tlf.: 96 33 22 11

AMU Nordjylland, Sandmoseskolen
Sandmosevej 486
9460 Brovst
sandmosen@amunordjylland.dk
Tlf.: 96 33 26 26