Organisationsudvikling

Virksomhedscase

AMU Nordjylland med Søværnet på Færøerne

AMU Nordjyllands underviser Mikael Arngren er netop hjemvendt fra Færøerne. I samarbejde med repræsentanter fra Kompetencesekretariatet og Centralforeningen for Stampersonel (CS) har han kickstartet et længere udviklingsforløb for Søværnets 5. kapacitet fra 1. Eskadre. 

Selvom Mikael Arngren er vant til at gennemføre udviklingsforløb ude hos den enkelte kunde, er dette en af de mere specielle opgaver:

- I mit arbejde med organisationsudvikling er det ikke specielt nyt, at vi tager ud til den enkelte kunde. Mange af mine kolleger hos AMU Nordjylland ved, at jeg er en sjælden gæst i vores faglærerkantine, da jeg ofte er væk hjemmefra for at undervise eller lave andre opgaver rundt omkring i landet. Denne opgave er dog nok en af de lidt mere specielle af slagsen, fordi den foregår på et militærskib på Færøerne, siger underviser Mikael Arngren.  

Kompetenceudvikling hos kunden

Det kan være en udfordring for især de sejlende enheder i Søværnet at lave kompetenceudvikling blandt medarbejderne. Deres skiftende arbejdsmønstre gør, at der teknisk set ikke er tid for den enkelte medarbejder til at efteruddanne sig – og har de endelig tid, passer det sjældent med de eksisterende kursus- og/eller uddannelsesperioder. Med Mikael Arngren i spidsen er der blevet sammensat et skræddersyet udviklingsforløb. Ud over kickstarten består det af tre AMU-kurser:

  • Den personlige job- og udviklingsplan
  • Fokus på medarbejderudviklingssamtalen
  • En screening af deltagernes kompetencer inden for fagene dansk og matematik

Det næste forløb afvikles under havneophold på Færøerne i oktober måned 2014. Det er her, at selve kursusdelen påbegyndes. Mikael Arngren har udviklet forløbene, og han kommer også til at stå for det meste af undervisningen. 

- Mere langsigtet er det naturligvis, at vi fremadrettet kan være Søværnets øvrige skibe behjælpelige med kompetenceudvikling, hvis dette projekt bliver en succes, slutter underviser Mikael Arngren.

Baggrund for opgaven

Opgaven er kommet i stand på baggrund af, at Mikael Arngren sammen med Kompetencesekretariatet og CS igennem længere tid har været i dialog med Søværnets Operative Kommando om kompetenceudvikling for specielt de kortuddannede i Søværnet.

Kontakt

Kontakt underviser Mikael Arngren på tlf. 9633 2318 eller mail arng@amunordjylland.dk for information om mulighederne for organisationsudvikling i din virksomhed.

Skibet i havn

 

Skibschef UNO 

 

Mikael Arngren præsenterer projektet

 

Undervisningsteamet 

Læs mere

Kontakt os

ÅBNINGSTIDER OG ADRESSE

Telefontid 96 33 22 11

Mandag til torsdag 07:45 - 15:20
Fredag  07:45 - 15:00

AMU Nordjylland, Aalborg
Sofievej 61,
9000 Aalborg
aalborg@amunordjylland.dk
Tlf.: 96 33 22 11

AMU Nordjylland, Sandmoseskolen
Sandmosevej 486
9460 Brovst
sandmosen@amunordjylland.dk
Tlf.: 96 33 26 26