6 ugers jobrettet uddannelse

6 ugers jobrettet uddannelse

6 ugers jobrettet uddannelse

Du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, når du har gået ledig i 5 uger. Du kan frit vælge mellem kurserne på positivlisten, så længe de er inden for samme erhvervsgruppe. Enkelte kurser kan du allerede tage fra første ledighedsdag. 

I menuen til venstre kan du se de forskellige kurser fra positivlisten, som AMU Nordjylland udbyder inden for hver erhvervsgruppe.

Tilmelding
Kontakt AMU Nordjyllands kursusadministration, når du er klar til tilmelding. Husk dog, at det er dit jobcenter/a-kasse, der skal godkende kurset. før du kan starte.

>> Se alle kurserne på den landsdækkende positivliste

Læs mere

KURSER - 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE - PLANLAGTE

Uddannelsens navn
Næste ledige start
Var.
Tilmeld
EU-Efteruddannelse for bus chauffører - (AALBORG)
Info
17.12.2018
Klik her for flere datoer
5 dage
Almen fødevarehygiejne
Info
07.01.2019
Klik her for flere datoer
3 dage
Planteliv, økologi og miljølære
Info
07.01.2019
Klik her for flere datoer
15 dage
Grundlæggende anlægsteknik
Info
07.01.2019
Klik her for flere datoer
15 dage
Anlæg i natursten, træ og vand
Info
07.01.2019
Klik her for flere datoer
15 dage
ADR Grund- og Specialiseringskursus - Klasse 1
Info
14.01.2019
Klik her for flere datoer
3.6 dage
ADR Grundkursus - Vejtransp. af farl. gods i emb.
Info
14.01.2019
Klik her for flere datoer
3 dage
Personbefordring med bus
Info
21.01.2019
Klik her for flere datoer
40 dage
Lunt og varmt køkken i cafeteria og kantine
Info
21.01.2019
Klik her for flere datoer
5 dage
Plantebeskyttelse i gartneri, sprøjtecertifikat
Info
21.01.2019
Klik her for flere datoer
10 dage
Kundebetjening - lager
Info
28.01.2019
Klik her for flere datoer
3 dage
EU efteruddannelse for godschauffører
Info
28.01.2019
Klik her for flere datoer
5 dage
Grundtilberedning i restaurant og kantine
Info
28.01.2019
Klik her for flere datoer
5 dage
Anlæg i betonsten, buede linier
Info
28.01.2019
Klik her for flere datoer
15 dage
Blomsterbinding, buketter og dekorationer
Info
04.02.2019
Klik her for flere datoer
15 dage
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage
Info
11.02.2019
Klik her for flere datoer
7 dage
Basiskursus for anlægsgartnere
Info
11.02.2019
Klik her for flere datoer
20 dage
Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermask
Info
11.02.2019
Klik her for flere datoer
10 dage
Træer og buske om vinteren, besk. og plejep.
Info
11.02.2019
Klik her for flere datoer
20 dage
Kommunikation og konflikthåndtering - service
Info
11.02.2019
Klik her for flere datoer
3 dage
Ergonomi fag/ufaglærte job -Velvære og Trivsel
Info
14.02.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Introduktion til offentlig servicetrafik (BAB modul 1)
Info
18.02.2019
Klik her for flere datoer
1 dag
Godstransport med lastbil
Info
18.02.2019
Klik her for flere datoer
30 dage
Anlæg i beton-, natursten og træ
Info
18.02.2019
Klik her for flere datoer
15 dage
Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas. (BAB modul 2)
Info
19.02.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Befordring af fysisk handicappede passagerer (BAB modul 3)
Info
21.02.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Begravelsesbinderi og vareeksponering
Info
25.02.2019
Klik her for flere datoer
15 dage
Hospitalshygiejne
Info
05.03.2019
Klik her for flere datoer
3 dage
Plantevækst og etablering af grønne anlæg
Info
11.03.2019
Klik her for flere datoer
15 dage
Rengøringsmidler og materialekendskab
Info
12.03.2019
Klik her for flere datoer
3 dage
Opbevaring og forsendelse af farligt gods
Info
18.03.2019
Klik her for flere datoer
5 dage
Kirkegårdsanlæg, etablering og pleje
Info
18.03.2019
Klik her for flere datoer
15 dage
Rengøringsudstyr og -metoder
Info
18.03.2019
Klik her for flere datoer
3 dage
Lagerstyring med it
Info
25.03.2019
Klik her for flere datoer
3 dage
Grundlæggende rengøringshygiejne
Info
25.03.2019
Klik her for flere datoer
1 dag
God ergonomi i rengøringsarbejdet
Info
26.03.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Daglig erhvervsrengøring
Info
01.04.2019
Klik her for flere datoer
10 dage
Lastsikring og stuvning af gods
Info
24.04.2019
Klik her for flere datoer
3 dage
Årstidernes råvarer i måltiderne
Info
29.04.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Betjening og vedligeh. af større gartnermaskiner
Info
29.04.2019
Klik her for flere datoer
10 dage
Kørsel med vogntog, kategori C/E
Info
01.05.2019
Klik her for flere datoer
20 dage
Billettering og kundeservice
Info
02.05.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Manuel lagerstyring
Info
02.05.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Enhedslaster
Info
06.05.2019
Klik her for flere datoer
5 dage
Plænegræs, vækstforhold og gødning
Info
06.05.2019
Klik her for flere datoer
5 dage
Design af grønne anlæg
Info
06.05.2019
Klik her for flere datoer
10 dage
Plænegræs, ukrudt, skadevoldere og pleje
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
5 dage
Anvendelse af stauder i grønne anlæg
Info
20.05.2019
Klik her for flere datoer
5 dage
Optimering af rengøringsmetoder og arbejdsgange
Info
23.05.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Lagerindretning og lagerarbejde
Info
27.05.2019
Klik her for flere datoer
3 dage
Lagerstyring med it - grundlæggende funktioner
Info
24.06.2019
Klik her for flere datoer
5 dage
Råvarer i køkkenet
Info
27.06.2019
Klik her for flere datoer
2 dage
Træer og buske om sommeren
Info
05.08.2019
Klik her for flere datoer
15 dage

KURSER - 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE - PLANLAGTE

Kontakt os

ÅBNINGSTIDER OG ADRESSE

Telefontid 96 33 22 11

Mandag til torsdag 07:45 - 15:20
Fredag  07:45 - 15:00

AMU Nordjylland, Aalborg
Sofievej 61,
9000 Aalborg
aalborg@amunordjylland.dk
Tlf.: 96 33 22 11

AMU Nordjylland, Sandmoseskolen
Sandmosevej 486
9460 Brovst
sandmosen@amunordjylland.dk
Tlf.: 96 33 26 26