Udliciteringspolitik

Udliciteringspolitik 2015

AMU Nordjylland anvender to samarbejdsmodeller ved samarbejde med private kursusvirksomheder om tilskudsberettiget voksen- og efteruddannelse (AMU):

  • Timelæreransættelse af ekstern konsulent til gennemførelse af undervisning
  • Udlicitering

Ved udliciteringsopgaver anvender AMU Nordjylland ”Standardkontrakt for udlicitering af arbejdsmarkedsuddannelse” fra Undervisningsministeriet. Udliciteringspolitikken er et supplement til AMU Nordjyllands udbudspolitik og skal fortolkes på baggrund af denne samt den gældende lovgivning på området (lov nr. 446 og 447).

Principper for udlicitering

Udlicitering iværksættes for at imødekomme det lokale arbejdsmarkeds konkrete arbejdsmarkeds – og uddannelsespolitiske behov. Udlicitering foretages i det omfang, det er sagligt og økonomisk velbegrundet. Udgangspunktet er regeringens målsætning om, at udlicitering sker, hvor opgaver enten kan løses bedre til samme pris eller på samme niveau, men billigere.

I forbindelse med en udliciteringsopgave vil AMU Nordjylland udarbejde kalkulationer for gennemførelsen af opgaven i eget regi. Kun i de tilfælde, hvor en udlicitering kan gennemføres på økonomisk forsvarlig vis, uden markante meromkostninger, vil en sådan blive anvendt. Udliciteringsaftaler er offentliggjort separat på AMU Nordjyllands hjemmeside.

Aktivitetsområder

Konkret vil udlicitering blive anvendt ved udbud inden for nedenstående FKB'er (Fælles Kompetence Beskrivelser), som AMU Nordjylland er godkendt til at udbyde aktivitet inden for. Under hver af de nedenstående FKB’er ligger en række uddannelser. Listen over uddannelser for de enkelte FKB'er kan ses på hjemmesiden www.efteruddannelse.dk.

2229 Produktion af fødevarer og nydelsesmidler 2214 Industriel fremstilling af betonvarer/-elementer
2233 Fremstilling af elektronikprodukter 2666 Etablering og pleje af grønne områder og anlæg
2234 Fremstilling af hybride print 2689 Madfremstilling - restaurant, kantine og catering
2749 Betjening af travers-, portalkran og riggerudstyr 2219 Personbefordring med taxi
2752 Arbejdets organisering ved produktion i industrien 2221 Personbefordring med bybus og rutebil
2785 Produktion af non-food produkter 2224 Vejgodstransport
2786 Produktion og teknik i procesindustrien 2226 Transport af levende dyr
2636 Ejendomsservice 2715 Grundkompetence lager & terminal
2663 Industriel vask og efterbehandling af tekstiler 2716 Lager & logistik
2679 Rengøringsservice 2722 Specialbefordring af personer
2765 Teltmontage 2728 Grundkompetence chauffør gods
2207 Anlægsarbejder 2732 Lastbilkran
2212 Beton- og montagebyggeri 2734 Vintertjeneste
2769 Individuel kompetencevurdering i AMU  

 
Krav til private kursusvirksomheder

AMU Nordjylland, som den godkendte udbyder, har ansvaret for den samlede uddannelsesaktivitets indhold og kvalitet, herunder den pædagogiske kvalitet. Myndighedsudøvelse i forhold til en given aktivitet (f.eks. optagelse, administration af tilskud til kost og logi samt disciplinære foranstaltninger og evt. eksamination) kan ikke udliciteres.

Udgangspunktet for definitionen af kvaliteten er uddannelsesplanen for den enkelte uddannelse under FKB. AMU Nordjylland stiller følgende overordnede krav til private udbydere i forbindelse med udlicitering som forudsætning for, at aktiviteten kan gennemføres:

  • Undervisnings- og lektionsplan (kursusindhold, undervisningsmetode, eksempler, opgaver og eventuelle nødvendige hjælpemidler) skal være godkendt af AMU Nordjylland
  • Den/de konkrete underviser/e skal godkendes af AMU Nordjylland såvel fagligt som pædagogisk
  • Undervisningslokaler (inkl. diverse faciliteter og udstyr) samt undervisningsmaterialer skal godkendes af AMU Nordjylland
  • Kursisterne på en given aktivitet skal være godkendt af AMU Nordjylland
  • Administrative procedurer hos den private udbyder skal være godkendt af AMU Nordjylland
  • Evaluering gennemføres jævnført de systemfælles redskaber ”viskvalitet.dk”

Herudover er den private udbyder forpligtet på følgende områder med hensyn til markedsføring:

Den private udbyder må alene anvende markedsføringsmateriale om uddannelserne, som AMU Nordjylland på forhånd har godkendt

Det skal altid fremgå af markedsføringsmaterialet, at uddannelsen gennemføres i et samarbejde med AMU Nordjylland.

Kvalitetskontrol og opfølgning

AMU Nordjylland fører løbende tilsyn med, om den private udbyder gennemfører uddannelserne i overensstemmelse med undervisnings- og lektionsplanen samt de øvrige krav, der stilles til den private udbyder.

På AMU Nordjyllands anmodning skal den private udbyder levere tilstrækkelige oplysninger til, at AMU Nordjylland kan sikre, at den private udbyder gennemfører opgaverne omfattet af udliciteringsaftalen korrekt. I forbindelse med tilsynet kan AMU Nordjylland overvære dele af eller hele undervisningen ved anmeldt eller uanmeldt besøg.  

Kontakt

Ved uddybende spørgsmål til ovenstående eller konkret forespørgsel på en udliciteringsopgave, kontakt venligst uddannelseschefen på det pågældende fagområde.

Kontakt os

ÅBNINGSTIDER OG ADRESSE

Telefontid 96 33 22 11

Mandag til torsdag 07:45 - 15:20
Fredag  07:45 - 15:00

AMU Nordjylland, Aalborg
Sofievej 61,
9000 Aalborg
aalborg@amunordjylland.dk
Tlf.: 96 33 22 11

AMU Nordjylland, Sandmoseskolen
Sandmosevej 486
9460 Brovst
sandmosen@amunordjylland.dk
Tlf.: 96 33 26 26