6 ugers jobrettet uddannelse

6 ugers jobrettet uddannelse

Drift og vedligeholdelse af ufyrede varmeanlæg

Der er pt. ikke planlagt hold. Kontakt skolen på tlf. 9633 2211, hvis du har ønske om kursusdeltagelse eller behov for yderligere oplysninger.

Drift og vedligeholdelse af ufyrede varmeanlæg

Info

Kursusnr.: 40691
Varighed: 10.0
Pris: kr. 1,080.00

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og teknisk servicemedarbejdere

Formål

Du lærer at sikre, at den daglige drift og vedligeholdelse af varmeanlæg og varmt brugsvandsanlæg bliver foretaget på en kvalificeret, energiøkonomisk, sikkerheds- og komfortmæssig måde.

Indhold

Deltageren kan forestå den daglige drift og vedligeholdelse af ufyrede varmeanlæg og varmt brugsvandsanlæg på en optimal sikkerheds-, miljø, energi- og komfortmæssig måde. Der lægges vægt på, at deltageren kan betjene, vedligeholde, justere og kontrollere det automatiske reguleringsudstyr med tilhørende komponenter for at sikre et minimalt energiforbrug. Deltageren kan fejlsøge i forbindelse med driftsforstyrrelser på ufyrede varmeanlæg og varmt brugsvandsanlæg og vurdere, om der skal tilkaldes særlig faglig bistand.Deltageren kan endvidere forestå registrering af varme- og varmtvandsforbrug i henhold til gældende lovgivning og anvende disse data som grundlag for en vurdering af det aktuelle forbrug.Endeligt kan deltageren vurdere bygningers isolationsstand og andet, der kan påvirke det samlede varmetab, herunder angive forslag til forbedringer og foretage en forenklet varmetabsberegning.

Drift og vedligeholdelse af ufyrede varmeanlæg

Der er pt. ikke planlagt hold. Kontakt skolen på tlf. 9633 2211, hvis du har ønske om kursusdeltagelse eller behov for yderligere oplysninger.

Drift og vedligeholdelse af ufyrede varmeanlæg

Info

Kursusnr.: 40691
Varighed: 10.0
Pris: kr. 1,080.00

Målgruppe

Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og teknisk servicemedarbejdere

Formål

Du lærer at sikre, at den daglige drift og vedligeholdelse af varmeanlæg og varmt brugsvandsanlæg bliver foretaget på en kvalificeret, energiøkonomisk, sikkerheds- og komfortmæssig måde.

Indhold

Deltageren kan forestå den daglige drift og vedligeholdelse af ufyrede varmeanlæg og varmt brugsvandsanlæg på en optimal sikkerheds-, miljø, energi- og komfortmæssig måde. Der lægges vægt på, at deltageren kan betjene, vedligeholde, justere og kontrollere det automatiske reguleringsudstyr med tilhørende komponenter for at sikre et minimalt energiforbrug. Deltageren kan fejlsøge i forbindelse med driftsforstyrrelser på ufyrede varmeanlæg og varmt brugsvandsanlæg og vurdere, om der skal tilkaldes særlig faglig bistand.Deltageren kan endvidere forestå registrering af varme- og varmtvandsforbrug i henhold til gældende lovgivning og anvende disse data som grundlag for en vurdering af det aktuelle forbrug.Endeligt kan deltageren vurdere bygningers isolationsstand og andet, der kan påvirke det samlede varmetab, herunder angive forslag til forbedringer og foretage en forenklet varmetabsberegning.

Kontakt os

ÅBNINGSTIDER OG ADRESSE

Telefontid 96 33 22 11

Mandag til torsdag 07:45 - 15:20
Fredag  07:45 - 15:00

AMU Nordjylland, Aalborg
Sofievej 61,
9000 Aalborg
aalborg@amunordjylland.dk
Tlf.: 96 33 22 11

AMU Nordjylland, Sandmoseskolen
Sandmosevej 486
9460 Brovst
sandmosen@amunordjylland.dk
Tlf.: 96 33 26 26